6 gode grunner til å jobbe styrkebasert!

 In Hvorfor styrker

Økt ROI og bunnlinje med inntil 29%

Høsten 2016 publiserte Gallup en undersøkelse som viste målbare effekter av styrkebasert ledelse. Bedrifter som bruker styrkebasert utvikling og kultur, har flere muligheter for å øke sin bunnlinje (ROI) med inntil 29%!

Funnene viste til at bedrifter som hadde fokus på personlige styrker hos ansatte og i team, opplevde store økninger i salg og fortjeneste på alle bedriftens KPI-områder.

Studiet omfattet 49.495 forretningsenheter (totalt 1,2 millioner ansatte) i 22 organisasjoner, 7 forskjellige næringsområder og i 45 land.

Andre effekter:

Salg: fra 10% til 19% økt salg

Fortjeneste: fra 14% til 29% økt fortjeneste

Kunde engasjement: fra 3% til 7% høyere kunde engasjement

Kilde: Gallup Business Journal, September 2016

Økt engasjement for ansatte

Ansatte som jobber i «styrkesonen» har 6 ganger større mulighet for å være motivert i jobb/studier! Gallups forskning viser at ansatte som har en leder som gir styrkebasert feedback på de ansattes individuelle og teamets styrker, har 67% engasjement enn gjennomsnitt. (Kilde: State of the Global Workplace 2017, Gallup)

Andre effekter er:

 • Positivt mindset i hele organisasjonen.
 • Høyere score på medarbeiderundersøkelser.
 • Feed back og tilbakemeldings kultur som får ny mening.

“People who do focus on their strengths every day are six times as likely to be engaged in their jobs. They are more productive too, both individually and in teams. And they are more than three times as likely to say they have an excellent quality of life. “

Gallup

Raskere profitt og innovasjon

Ansatte, team og ledere som fokuserer på styrker:

 • Leverer inntil 29% høyere profitt

Når vi fokuserer på hva teamet til sammen er gode på, gjør styrkene oss mer robuste til å klare mer!

 • Vi tenker raskere og er mer kreative.
 • Vi er mer åpne og oppmerksomme.
 • Vi blir bedre på problemløsning.
 • Vi får økt motstandskraft.
 • Vi blir rett og slett bedre til å spille hverandre gode!

Høyere produktivitet

Gallups forskning viser at team som jobber styrkebasert, har :

12,5% høyere produktivitet!

Styrker utvikles i relasjon med andre. Hemmeligheten bak styrkebasert ledelse og kultur, ligger i samhandling og forståelsen for at vi komplementerer hverandre, …«hva jeg er god på, kan jeg hjelpe deg med, og hva du er god på kan du hjelpe meg med.»

Lavere sykefravær og mindre stressrelaterte sykdommer

Fokus på styrker, gir inntil:

37% lavere sykefravær

En person som kjenner sine styrker og arbeider i et styrkebasert miljø:

 • Gleder seg til å gå på jobb!
 • Får økt selvfølelse og selvtillit.
 • Har flere positive interaksjoner med sine medarbeidere.
 • Behandler kundene bedre.
 • Forteller sine venner at de er stolte over at de jobber i en styrkebasert bedrift og fremhever bedriftens verdier.
 • Får gjort mer på daglig basis.
 • Generelt mer positive, kreative og innovative.

En person som har anledning til å jobbe i sin styrkesone og får feedback på sine unike egenskaper, har også stor sannsynlighet får å ha bra selvtillit/selvfølelse og opplever mindre stress.

Mennesker som er bevisst sine styrker og bruker de hver dag, sier også at de har 3 ganger større livskvalitet i privatliv.

Gallup lanserte nylige boka «Wellbeing» som beskriver 5 hovedområder hvor bevissthet gjennom egne, individuelle styrker også gjør seg gjennom områdene:

 • Karriere
 • Sosialt
 • Økonomisk
 • Psykisk og fysisk velvære
 • Samfunnsengasjement

Forskjellighet er en fordel!

Team som kjenner hverandres styrker og unikhet (og hva de er også er mindre gode på), utfyller hverandre og stoler på at de jobber mot felles mål og verdier. De tar vare på hverandre, komplementerer hverandre og bygger sterke relasjoner sammen. Gallups undersøkelser viser at team som kjenner og bruke individuelle og teamets styrker, har et høyere energi nivå, raskere resultater og har færre konflikter. Ledere, team og bedrifter som invester i styrkebasert utvikling, opplever vekst og inntil 240% (*) i performance-relaterte forretnings resultater. (*State of the Global Workplace)

 

Så hvorfor jobber ikke alle bedrifter styrkebasert?

Mange bedrifter jobber mye med medarbeiderundersøkelser og setter likhetstegn ved tilfredse ansatte = produktivitet. Gallups forskning viser at tilfredshet ikke er nok, det er engasjement, bruk av personlige styrker som utløser motivasjon  og gir mening. Når hver og en forstår hva som er egne «drivere», blir vi også bedre på å forstå hverandre bedre. Å utvikle en styrkebasert organisasjon, krever en forståelse og kultur forankret i toppledelsen at vi alle er unike og at vi komplementerer og utfyller hverandre. Hva gode ledere gjør annerledes.

Av Fortunes 500 liste (kåring av verdens beste arbeidsplasser), bruker 457 av bedriftene styrkebasert filosofi og CliftonStrengths Finder™ som utgangspunkt.

«We try to make jobs fit around people rather than making people fit around jobs. We focus on what people’s natural strengths are and spend our management time trying to find ways for them to use those strengths every day». (Sheryl Sandberg, Chief Operating Officer i Facebook)

Selskaper som Facebook, Volvo, Microsoft, Philips, Stryker, Pfeizer, KLM, Akzo Nobel, Harley Davidson, Gjensidige og tusenvis av bedrifter, skoler, sykehus og universiteter har alle satt styrkebasert utvikling på kartet. Nylig innførte Accenture styrkebasert Gallup program for 400.000 ansatte!

 

 

Recommended Posts

Leave a Comment

Kontakt oss

Lurer du på noe? Send oss en melding så tar vi kontakt i løpet av 2 virkedager.

Start typing and press Enter to search