Hvordan måle engasjement hos ansatte?

 In Effekt av styrker

Q12 er en enkel undersøkelse basert på 12 spørsmål som måler ansattes motivasjon med tydelig resultat potensial og handlingsplan.

Mange bedrifter jobber mye med medarbeiderundersøkelser og setter likhetstegn ved tilfredse ansatte = produktivitet. Gallups forskning viser at tilfredshet ikke er nok, det er engasjement, bruk av personlige styrker som utløser motivasjon  og gir mening for hver enkelt ansatt. Når hver og en forstår hva som er egne «drivere», blir vi også bedre på å forstå hverandre bedre. Å utvikle en styrkebasert organisasjon, krever en forståelse og kultur forankret i toppledelsen at vi alle er unike og at vi komplementerer og utfyller hverandre. Hva gode ledere gjør annerledes.

Gallups undersøkelse Q12 måler 12 områder som gir bedriftens største mulighet for vekst,  i forhold til engasjement, ytelse og motivasjon for de ansatte. Undersøkelsen tilbys på 70 språk, også norsk. Gallup har forsket over 60 år for å forenkle undersøkelsen og tydeliggjør i rapport og verktøy, endrings- og handlings mål for ledelse og HR.

Svarene av undersøkelsen gir verdifull og nyttig innsikt. Og viktig, det skapes først utvikling når resultatet av Q12 integreres inn i bedriftens kultur og at bedrift og ledelse legger til rette for styrkebasert utvikling

Så hvordan kan måling av 12 enkle spørsmål måle «temperaturen» på en bedrift/organisasjon?

 

Spørsmålene i Q12-undersøkelsen er:

 1. Vet jeg hva som er forventet av meg i min jobb?
 2. Har jeg det jeg trenger av materialer og verktøy for å gjøre jobben min riktig?
 3. Har jeg muligheten til å gjøre det jeg gjør best hver dag?
 4. I løpet av de siste syv dagene, har jeg mottatt anerkjennelse eller ros for godt arbeid?
 5. Virker det som om min leder eller noen på jobben bryr seg om meg og min jobb?
 6. Er det noen på jobben som heier på meg og oppmuntrer meg til utvikling?
 7. Ser det ut til at mine meninger/erfaringer betyr noe på jobben?
 8. Opplever jeg at min jobb er viktig, gitt virksomhetens misjon og verdier?
 9. Er mine kollegaer engasjerte og motivert til å levere høy kvalitet så vi er et bra team?
 10. Har jeg en god venn som støtter meg på jobb?
 11. Har noen snakket med meg om min personlige utvikling i løpet av de siste seks månedene?
 12. Har jeg hatt muligheter til å lære og utvikle meg på jobb i løpet av det siste året?

 

 

 

Recommended Posts

Leave a Comment

Kontakt oss

Lurer du på noe? Send oss en melding så tar vi kontakt i løpet av 2 virkedager.

Start typing and press Enter to search