34 styrketemaer – felles språk for kommunikasjon og samarbeid

Gallups definisjon av styrker innenfor 4 hovedkategorier

Våre talenter og styrker  – måter vi unikt og individuelt tenker, føler, prosesserer og handler, gir energi når du får gjøre det du er best på – hver dag. I fremtidens digitale arbeidsliv, vil dine talenter og styrker være din viktigste aktiva for deg, dine arbeidsgivere og samfunn.

Executing

Mennesker med dominerende Executing-tema, vet hvordan de skal få ting til å skje og setter handling ut i «action». De sørger for at teamets mål blir gjennomført.

Influencing

Mennesker med dominerende Influencing-tema, vet hvordan de skal ta ansvar. De er gode formidlere gjennom kommunikasjon og sørger for at teamet blir hørt og sett. 

Relationship Building

Mennesker med dominerende Relationship Building-tema, har evnen til å bygge sterke relasjoner som kan holde et team samlet, og sørger for at alle i teamet blir bedre samlet enn om de hadde arbeidet alene.

Strategic Thinking

Mennesker med dominerende Strategic Thinking-tema har naturlige evner til å vurdere hva teamet trenger av ressurser. De analyser og henter informasjon som gir gode beslutningsgrunnlag.

Achiever

 • Jobber hardt
 • Har sterk utholdenhet og stamina
 • Blir ekstremt tilfredsstilt når de er opptatte og produktive

Activator

 • Kan få ting til å skje ved å gjøre tanker til handlinger
 • Ofte utålmodige
 • Gode påvirkere og legger til rette for «action»

Adaptability

 • Gode på å leve «her og nå»
 • Fleksible og kan snu seg raskt
 • Oppdager fremtiden en dag av gangen

Analytical

 • Søker etter begrunnelser og årsaker
 • Evnen til å tenke på alle faktorer som kan påvirke en situasjon
 • Vitenskapelig/fakta orientert

Arranger

 • Gode til å organisere og få orden på ting.
 • Liker å påvirke hvordan alle ressursene kan plasseres for optimal produktivitet
 • Ser det mulige i det umulige

Command

 • Har sterk tilstedeværelse i det de gjør
 • Kan ta kontroll over en situasjon og gjøre raske beslutninger
 • Karismatisk og inspirerende

Connectedness

 • Har tro på hvordan alt har en sammenheng
 • Tror at det er få tilfeldigheter og at nesten alle hendelser har en mening
 • Bringer inn nye perspektiver

Context

 • Liker å undersøke fortiden for å skjønne «nå» og fremtid
 • De forstår nåtiden ved å undersøke dens historie
 • Utnytter kunnskap og erfaring fra fortiden

Belief

 • Stabile og sterke kjerneverdier
 • Jobben må være meningsfull
 • Tro mot seg selv og sine idealer

Communication

 • Flinke til å gjøre tanker om til ord
 • Gode på å kommunisere og presentere
 • Lette å snakke med og har tilstedeværelse

Developer

 • Gjenkjenner, ser potensialet i andre, og bidrar til utvikling
 • Utfordrer, oppmuntrer og heier fram små fremskritt og forbedringer

Futuristic

 • Inspirert av fremtiden og hva som kan bli
 • Gir andre energi gjennom fremtidsvisjoner
 • Visjonær og kreativ

Consistency

 • Er opptatt av å behandle alle mennesker likt
 • Lager tydelige og rettferdige retningslinjer
 • Følger reglene

Competition

 • Måler sin egen fremgang opp mot andres prestasjoner
 • Liker konkurranser, og elsker å vinne
 • Sterkt motivert

Empathy

 • Sterk evne til å leve seg inn i andre menneskers følelser og situasjon
 • Har naturlig evne til å skape tillit
 • God lytter

Ideation

 • Er fascinert av ideer og forbedring
 • Har evnen til å finne sammenhenger mellom tilsynelatende ulike fenomener
 • Tenker ofte «Hva hvis …»

Deliberative

 • Genuint opptatt av å utforske og veie alle sider av en sak før beslutning
 • Identifiserer risiko og vurderer påvirkning
 • Forutser hindringer

Maximizer

 • Fokuserer på styrker for å stimulere individ og grupper til enestående prestasjoner
 • Søker etter å forvandle noe bra til ekstra bra
 • Streber etter det perfekte

Harmony

 • Søker etter konsensus/enighet
 • Liker ikke konflikt; søker heller områder hvor man kan bli enige
 • God på samarbeid og reduserer konflikter

Input

 • Har sterk trang til å få vite mer
 • Liker å samle og arkivere all slags informasjon
 • Stor kunnskap om mye

Discipline

 • Liker rutiner og struktur
 • Bryter opp komplekse strukturer i mindre steg
 • Effektive planleggere og skaper orden

Self-Assurance

 • Svært trygg på hvordan de håndterer sine egne liv
 • Har et indre «kompass» som gir dem tillit til at dere beslutninger er riktige
 • Tror på sine sterke sider

Includer

 • Tolerante og inkluderende
 • Er bevisste på at ingen skal føle seg utelatt
 • Orientert og omsorgsfull mot andre

Intellection

 • Er karakterisert ved deres intellektuelle aktivitet
 • Er ofte introverte og setter pris på intellektuelle diskusjoner
 • Jobber godt alene

Focus

 • Tar styring og følger opp
 • Gjør nødvendige prioriteringer og korrigeringer for å holde fokus
 • Disiplinert og målrettet

Significance

 • Er selvstendige, vil bli anerkjent og bli lagt merke til
 • Høy kredibilitet og liker å gjøre ting på sin måte
 • Synlighet og publikum orientert

Individualization

 • Er fascinert av enkeltpersoners unike kvaliteter
 • Har en gave for å finne ut hvordan ulike mennesker kan jobbe produktivt og motivert sammen

Learner

 • Har et stort ønske om å lære og vil kontinuerlig forbedre seg
 • Læringsprosessen, mer enn resultatet, begeistrer dem
 • Interessert i – og fascinert av livet

Responsibility

 • Tar psykologisk eierskap av hva de sier de vil gjøre
 • Er dedikert til stabile verdier som ærlighet og lojalitet
 • Ansvarsfull og pålitelig

Woo

 • Liker utfordringen med å møte nye mennesker og «bryte isen»
 • Tiltrekkes mot fremmede mennesker, fordi nye mennesker gir dem energi
 • Etablerer raskt nye relasjoner

Positivity

 • Har smittsom entusiasme
 • Er optimistiske og muntre
 • Påvirker andre med sin begeistring når de skal i gang med oppgaver

Strategic

 • Skaper alternative veier å gå
 • Når de møter ulike scenarier, kan de raskt se relevante mønstre og muligheter
 • Finner alltid den beste veien og strategi for å nå mål

Restorative

 • Er dyktige til å håndtere utfordringer
 • God til å finne ut hva som er galt og løser det
 • Problemløser og diagnoseekspert

Relator

 • Liker å ha nære forhold med andre mennesker
 • Finner dyp tilfredshet i å jobbe hardt med mennesker de har et godt forhold til
 • Lojal og nær

Kontakt oss

Lurer du på noe? Send oss en melding så tar vi kontakt i løpet av 2 virkedager.

Start typing and press Enter to search